دانشجوی حسابداری

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

سایت ما با ارج نهادن به نظر، پیشنهاد و انتقادات سازنده شما، آن را به عنوان مرجعی قابل اعتماد برای بهبود عملکرد خود تلقی خواهد کرد.

به این منظور مکاتبات شما در این بخش مستقیماً به واحد مدیریت ارسال شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتقادات و پیشنهادات

  • حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
    در صورت نیاز می توانید متن خود را در ضمیمه برای ما ارسال نمایید.

ممنون از اینکه وقت میگذارید و انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان می گذارید.

تیم دانشجوی حسابداری