پاورپوینت مدیریت سرمایه گذاری جونز

در این بخش پاورپوینت های فارسی مدیریت سرمایه گذاری اثر چارلز پی جونز در اختیار شما قرار می گیرد. سر فصل ها به شرح ذیل می باشد:

توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی گردیده است.

و از سوی دیگر با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها در صنایعی هدایت خواهند شد.

که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخوردارند و این امر موجب تخصیص بهینه در منابع خواهد شد.

بستر سازی برای مواردی که به آن اشاره شد مستلزم وجود بازاری است که به طور نسبی از کارایی لازم برخوردار باشند.

بازاری که توانایی جذب افراد سرمایه گذار را داشته و قیمت های اوراق بهادار آن نیز منعکس کننده همه اطلاعات واقعی باشند.

سرفصل های مدیریت سرمایه گذاری جونز

فصل دوم: انواع اوراق بهادار

Chapter Two: Types of Securities

فصل چهارم: نحوه معامله اوراق بهادار

Chapter Four: How to Securities Trading

فصل پنجم: ریسک و بازده

Chapter Five: Risk and Return

فصل ششم: تئوری پرتفلیو

Chapter Six: Portfolio Theory

فصل هفتم: تئوری بازار سرمایه

Chapter Seven: Capital Market Theory

فصل هشتم: ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری

Chapter Eight: Evaluating Investment Performance

فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل استراتژی

Chapter 11: Strategy Analysis

فصل دوازدهم: کارآیی بازار

Chapter Twelve: Market Efficiency

فصل سیزدهم: تجزیه تحلیل اقتصاد و بازار

Chapter 13: Analysis of the Economy and the Market

فصل چهاردهم: تجزیه تحلیل صنعت

Chapter 14: Industry Analysis

نویسنده کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز می باشد.

این کتاب توسط آقایان دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش ترجمه شده است.

پاورپوینت های فارسی مدیریت سرمایه گذاری چالز پی جونز تماما از سال 97 به بعد تالیف شده و طبق نگارش جدید کتاب می باشد.

ممنون از توجه شما.

تیم دانشجوی حسابداری

نمایش 1–9 از 10 نتیجه

فهرست