دانشجوی حسابداری

ارسال مقاله

ارسال مقاله

کاربرانی که مایلند فایل های خود را برای استفاده دیگران به اشتراگ بگذارند می توانند در فرم زیر اطلاعات خود را وارد نمایند و در صورت نیاز فایل ها را الصاق نمایند.

مسولین مربوطه در صورت تائید فایل ارسالی ، آن را با نام شخص ارسال کننده در سایت قرار میدهند .

فقط اعضا می توانند مقاله ارسال نمایند.

ممنون از اینکه وقت گذاشتید و مقالات خود را برای ما ارسال نمودید

تیم دانشجوی حسابداری